Information om trafikuheld og erstatning
 • Slider billede 1
 • Slider billede 2
 • Slider billede 3
 • Slider billede 4
 • Slider billede 7
 • Slider billede 8
 • Slider billede 9
 • Slider billede 10
 • Slider billede 11
 • Slider billede 12
 • Slider billede 13
 • Slider billede 14
 • Slider billede 15
 • Slider billede 16
 • Slider billede 17
 • Slider billede 18
 • Slider billede 19
 • Slider billede 20
 • Slider billede 21
 • Slider billede 22
 • Slider billede 23

Advokat med speciale i erstatning efter piskesmæld

Piskesmæld - der også kaldes whiplash - er en af de mest almindelige personskader i forbindelse med trafikuheld. Det estimeres af Sundhedsstyrelsen, at der årligt er mellem 4.000 og 5.000 tilfælde af piskesmæld i Danmark. Generne efter et piskesmæld kan variere en del, men er generelt ofte af mere eller mindre invaliderende karakter.

Sager om erstatning i forbindelse med piskesmæld og trafikulykker er vores speciale. Vores erstatningsadvokater har stor erfaring i at føre erstatningssager i forbindelse med piskesmæld og anden personskade i forbindelse med trafikulykker.

Hvor meget erstatning får jeg for piskesmæld?

Det er nok det spørgsmål vi oftest får stillet og du kan læse meget mere om mulighederne for erstatning for piskesmæld her på siden, ligesom du altid er velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål.

 

 

Hviid Erstatningsadvokater A/S

 

 • Din piskesmældssag behandles af erfarne erstatningsadvokater fra start til slut
 • Professionel og gratis vurdering af din piskesmældssag
 • Vi arbejder resultatorienteret det vil sige no cure - no pay - får du ingen erstatning får du heller ingen regning
 • Vi er landsdækkende med afdelinger i hele Danmark
 • Vores erfaring og ekspertise sikrer dig den størst mulige erstatning

 

Kontakt din piskesmæld advokat omkring erstatninger her

Har du været udsat for et piskesmæld?

Piskesmæld er er en af de hyppigst forekommende skader i forbindelse med et trafikuheld. Sundhedsstyrelsen estimerer, at der årligt er 4-5.000 personer, der får et piskesmæld i forbindelse med en ulykke. Et piskesmæld kan være særdeles invaliderende og derudover oplever mange oveni ulykken, at skulle kæmpe med forsikringsselskaberne for at få den korrekte erstatning. Vi vil i det følgende beskrive hvilke muligheder der er, for at få erstatning i forbindelse med et piskesmæld.

 

Hvad er et piskesmæld?

Et piskesmæld opstår ved at hovedet bliver kastet frem og tilbage og medfører en forstrækning af halsens og nakkens bløddele. Den umiddelbare skade kan sammenlignes med en forstuvning. Ulykker, hvor påkørslen sker med lav hastighed, et såkaldt lavenergi traume, kan også give piskesmæld.

Et piskesmæld kan give et eller flere af disse symptomer:

 • Smerter og spændinger i nakke og skuldre
 • Hovedpine
 • Træthed
 • Svimmelhed
 • Øget sensibilitet i forhold til lys, lyd og lugt
 • Hukommelsestab
 • Søvnproblemer
 • Snurren / udstråling i arme og hænder
 • Koncentrationsbesvær

Ovennævnte symptomer og gener er kun de mest almindeligt forekommende. Det er ikke ualmindeligt, at følgerne af piskesmæld kan være meget individuelle.

Hvad siger forsikringsselskaberne?

De fleste forsikringsselskaber er skeptiske over for selve piskesmældsskader og årsagssammenhængen mellem selve skaden og de efterfølgende gener. Det er ofte foriskringsselskabernes holding, at generne i form af f.eks. hovedpine og nakkesmerter er almindeligt forekomne og derfor ikke nødvendigvis kan relateres til ulykken. Dertil kommer at piskesmæld er en "usynlig lidelse" uden objektive sygdomstegn. Piskesmæld er en bløddelsskade og kan således ikke dokumenteres ved røntgen eller scanning. Forsikringsselskaberne er derfor også meget tilbageholdende med at fastsætte en méngrad og udbetale erstatning. Du bør derfor aldrig stå alene mod et forsikringsselskab
 

Er et piskesmæld svært at bevise?

 
Ja, som udgangspunkt kan det være svært at bevise at man har fået et piskesmæld. Det vanskelige består i særdeles i at bevise den såkaldte årsagssammenhæng. Det vil sige bevise, at de skader og gener du har rent faktisk skyldes piskesmældet. For at løfte denne bevisbyrd er det allervigtigste, at du straks søger lægehjælp, hvorved symptomerne bliver beskrevet i din journal. Henvendelsen til sygehus eller egen læge skal finde sted inden for 3 døgn efter ulykken. De allerførste vurderinger og undersøgelser er nemlig meget væsentlige i forhold til muligheden for erstatning. Du kan læse mere om hvordan du beviser at du har fået et piskesmæld under punktet "gode råd".
 

Er det dyrt at få hjælp fra en advokat?

 
Vi tilbyder først en fremmest at give dig en professionel, gratis og uforpligtende vurdering af dine muligheder for erstatning. Såfremt vi vurderer, at vi kan hjælpe dig med at opnå erstatning, tilbyder vi at føre din sag efter princippet og "no cure - no pay". Det vil sige, at opnår vi ingen erstatning til dig, så får du heller ingen faktura fra os.
 
 

Vidensdatabase

 

Hvor meget erstatning kan du få ?
 

Hvis du har været udsat for et piskesmæld, er der mulighed for at få forskellige former for erstatning og / eller godtgørelse. Du kan i det følgende læse mere om de enkelte former for erstatning og godtgørelse.

 

Svie og smerte

Et piskesmæld medfører ofte at man er sygemeldt i en periode. I denne periode er der mulighed for at godtgørelse for svie og smerte.

Læs mere om svie og smerte

 

Varigt mén/méngrad

Her kan du læse mere om mulighederne for at få godtgørelse for varigt mén og fastsættelse af méngrad i forbindelse med et piskesmæld.

Læs mere om méngrad og varigt mén ved piskesmæld

 

 

Piskesmæld og udgifter
Under dit behandlingsforløb vi
l det være muligt at få refunderet udgifter til medicin, lægelig behandling, kiropraktor m.v.

Læs mere om udgifter her

 

 

Pårørende ved piskesmæld
Som pårørende er der forskellige muligheder for støtte, men også erstatning i visse tilfælde.

Læs mere om pårørende ved piskesmæld

 

 

Advokathjælp ved piskesmæld
Hvordan kan en advokat hjælpe i en piskesmældssag, hvilke muligheder er der for advokatbistand og hvem betaler udgiften?

Læs om advokathjælp ved piskesmæld her

 

 

Arbejdsskadestyrelsen og piskesmæld

Hos Arbejdsskadestyrelsen kan du få en objektiv vurdering af skaden, som kan benyttes til at klarlægge om din erstatning er korrekt beregnet, herunder fastsættelsen af méngrad og tab af erhvervsevne.

Læs mere om Arbejdsskadestyrelsen og piskesmæld her

 

 

Børn og piskesmæld

Kan børn få piskesmæld i forbindelse med trafikulykker?
Det kan de desværre også, du kan her læse om hvordan du skal forholde dig, hvis skaden sker og hvad du fremadrettet skal være særligt opmærksom på.

Læs mere om børn og piskesmæld her 

Erstatningens størrelse ved piskesmældsskader

Her kan du få et hurtigt overblik over hvor stor erstatning man kan få ved piskesmæld. Læs mere om erstatningsbeløb og piskesmæld

 
 

Piskesmæld ved lav hastighed
Påkørsel ved lav hastighed kan også udløse et piskesmæld. Læs mere om piskesmæld og hastighed her.

 

 

 

 

 


 
 

Erstatning for tab af erhvervsevne

Såfremt du varigt har helt eller delvist fået nedsat din erhvervsevne i forbindelse med et piskesmæld er der mulighed for erstatning.

Erstatning for tab af erhvervsevne

 

Behandlingsudgifter m.v.

Du har i forbindelse med et piskesmæld også mulighed for at få dækket visse udgifter til behandling og andre udgifter du har haft som følge af ulykken.

Læs mere om udgifter til behandling m.v.

 

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du har mistet indtægt i forbindelse med ulykken er du berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

 

Piskesmæld og sygemelding

Hvordan skal du forholde dig, hvis du på baggrund af et piskesmæld har været sygemeldt?

Læs om sygemelding ved piskesmæld her

 

 

Piskesmæld og forsikring

Er du dækket af en ulykkesforsikring eller andre former for forsikring? Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være særligt opmærksom på?

Læs om piskesmæld og forsikring her

 

 

Behandling af piskesmældsskader

Der er flere forskellige muligheder for behandling indenfor det offentlige system, når du er ramt af piskesmæld.
Mange afprøver også behandlingsmulighederne udenfor systemet og det er meget forskelligt hvilke resultater der opnås.

Læs mere om behandling af piskesmæld her

 

 

Tværfaglig behandling

Der kan være gode synergier i en tværfaglig behandling, hvor både kiropraktor, læge og sagsbehandler samarbejder om at forkorte dit sygdomsforløb.

Læs mere om tværfaglig behandling ved piskesmæld her

 

 

Lev med piskesmæld

Desværre oplever en del med piskesmæld kroniske smerter og det kan være en livslang behandling som venter forude. Andre er heldige og oplever hurtig bedring og bliver i sidste ende helt raske.

Læs mere om et liv med piskesmæld her

 


Genoptagelse af piskesmældssager

Her kan du læse om under hvilke omstændigheder en erstatningssag kan genoptages. Læs mere om genoptagelse

 

 

Piskesmæld og årsagssammenhæng
Læs om det vanskelige ved at dokumentere årsagssammenhæng i forbindelse med piskesmæld her.

 

 

 

 

Sagsforløb erstatningssag piskesmæld - Klik for at se oversigt
Sagsforløbet for erstatningssag ved piskesmæld

Piskesmæld
- og advokatens råd
 

 

 

Piskesmæld
- og méngrad
 

 

 

Piskesmæld
- og erstatning
 

 

 
 

Gode råd ved piskesmæld


Det er meget vigtigt at du opsøger egen læge eller skadestue så hurtigt som muligt efter, at du er blevet påført piskesmæld eller personskade.

For at kunne få erstatning for et piskesmæld skal generne oftest være dokumenteret i en lægejournal inden for de 3 første døgn efter piskesmældsulykken. Det er er vigtigt for muligheden for erstatning, at symptomerne og gener bliver nøje beskrevet. Dette gælder ligeledes i den efterfølgende periode, hvor du jævnligt bør opsøge læge såfremt du har gener eller symptomer. Det kan i øvrigt også være en god idé, at føre en dagbog over hvilke daglige gener og smerter du har, samt hvilket medicin du eventuelt tager.

Du er altid velkommen til at kontakte os og vi vil meget gerne være behjælpelige med et godt råd.

Gode råd i korte træk

 • Kontakt læge eller skadestue straks efter ulykken
 • Husk at få fortalt om samtlige symptomer efter piskesmældet 
 • Fortæl også om de symptomer du tror går over eller er ligelgyldige
 • Du bør sikre dig, at lægen rent faktisk også noterer det du fortæller
 • Sørg for at få anmeldt skaden til modpartens forsikringsselskab
 • Sørg også for at anmelde skaden til dit eget ulykkesforsikringsselskab 
 • Husk at du kan have flere forskellige ulykkesforsikringer f.eks. via din arbejdsplads, fagforening m.v.

 

Gratis vurdering af din sag

Navn: 
Tlf.: 
E-mail: 
Hvilken dato skete uheldet? 
Hvordan skete uheldet? 
Hvilken personskade fik du? 
Er der en ansvarsforsikring som ulykken er anmeldt til?  
Har forsikringsselskab anerkendt erstatningspligten? 
Har du fået udbetalt erstatning / godtgørelse? 
Har du fortsat gener på grund af ulykken? 
Har du nedsat arbejdsevne på grund af ulykken? 
Har du andre oplysninger? 

Kontakt

 

Du er meget velkommen til at kontakte advokat Anne Hviid, der er specialiseret erstatningsadvokat indenfor personskade i forbindelse med trafikulykker.

Advokat Anne Hviid tilbyder en professionel vurdering af din erstatningssag og dine muligheder for at opnå erstatning. 

Vurderingen er gratis og uforpligtende. Anne Hviid
 
 • Advokat, cand. jur. fra Aarhus Universitet.
 • Specialist i erstatningsret og personskade
 • Medlem af FEF (faggruppen for erstatningsret)  

ah@hviid-advokater.dk 

 

Kontakt erstatningsadvokat

Se alle piskesmælds advokaterne her